Elipso


省    略

在不影响语意表达的前提下,世界语通常可以省略某些句子成分。

口语会话中的省略

1)省略mi deziras(esprimas. volas, petas这类主谓结构。 (Mi deziras al vi) Bonan matenon!(Mi esprimas al vi) Saluton!(Mi petas de vi) Pardonon1Mi vidis ion. Kion(vi vidis)?
2)答语中省略主语和系动词esti。 Kio s1.gif (46 bytes)i estas? (s.gif (48 bytes)i estas) Kuracistino.
3)答语中省略主语。 Kion vi faras? (Mi) Legas.
4)答语中只说出问及的定语。  Kiiu laboristo estas pli lerta?
Tiu (laboristo estas pli lerta) .
5)答语中只说出问及的地点状语。 Kie vi vidis lin?(Mi vidis lin) En parko.

谚语中的省略

Akvo kura, akvo pura. (Akvo kura estas akvo pura. )
c.gif (53 bytes)iu sezono kun sia bono. (c.gif (53 bytes)iu sezono estas kun sia bono. )
Pli bona io, ol nenio. (Pli bona estas io, ol nenio estas. )

省略重复的句子成分

Tiu sciigo, se (g1.gif (48 bytes)i estas) vera, estas vere malg1.gif (48 bytes)ojiga.
Kvankam (li estis) laca, li laboris plu.
Lia helpo, ec1.gif (53 bytes) se (g1.gif (48 bytes)i estas) malmulta, utilas al vi.
Mi vidis s1.gif (46 bytes)iajn okulojn nigrajn kiel nokto (estas) .
Hejme mi legas, (mi) skribas, (mi) au1.gif (46 bytes)skultas radion.