Ekzerco


Reen


Voo

Vortaro 

Frazo


 

发音练习


ba be bi bo bu
ca ce ci co cu
c1.gif (53 bytes)a c1.gif (53 bytes)e c1.gif (53 bytes)i c1.gif (53 bytes)o c1.gif (53 bytes)u
da de di do du
fa fe fi foto fu
ga ge gi go gu
g1.gif (48 bytes)a g1.gif (48 bytes)e g1.gif (48 bytes)i g1.gif (48 bytes)o g1.gif (48 bytes)u
ha he hi ho hu
a e i o u
ja je ji jo ju
j1.gif (59 bytes)a j1.gif (59 bytes)e j1.gif (59 bytes)i j1.gif (59 bytes)o j1.gif (59 bytes)u
ka ke ki ko ku
la le li lo lu
ma me mi mo mu
na ne ni no nu
pa pe pi po pu
ra re ri ro ru
sa se si so su
s1.gif (46 bytes)a s1.gif (46 bytes)e s1.gif (46 bytes)i s1.gif (46 bytes)o s1.gif (46 bytes)u
ta te ti to tu
u1.gif (46 bytes)a u1.gif (46 bytes)e u1.gif (46 bytes)i u1.gif (46 bytes)o u1.gif (46 bytes)u
va ve vi vo vu
za ze zi zo zu给下列单词打上重音


esperi malesperi esperantisto juna junulino 
maljuna junulo  unu libro letero kajero gazeto 
j1.gif (59 bytes)urnalo kreto horlog1.gif (48 bytes)o pordo  fenestro tablo seg1.gif (48 bytes)
scii tago kamarado tio estas papero lampo  nigra
tabulo instruisto teksto gramatiko ekzerco krajono juneco拼读下列音节 


ba be bi bo bu
ca ce ci co cu
c1.gif (53 bytes)a c1.gif (53 bytes)e c1.gif (53 bytes)i c1.gif (53 bytes)o c1.gif (53 bytes)u
da de di do du
fa fe fi fo fu
ga ge gi go gu
g1.gif (48 bytes)a g1.gif (48 bytes)e g1.gif (48 bytes)i g1.gif (48 bytes)o g1.gif (48 bytes)u
ha he hi ho hu
a e i o u
ja je ji jo ju
j1.gif (59 bytes)a j1.gif (59 bytes)e j1.gif (59 bytes)i j1.gif (59 bytes)o j1.gif (59 bytes)u
ka ke ki ko ku
la le li lo lu
ma me mi mo mu
na ne ni no nu
pa pe pi po pu
ra re ri ro ru
sa se si so su
s1.gif (46 bytes)a s1.gif (46 bytes)e s1.gif (46 bytes)i s1.gif (46 bytes)o s1.gif (46 bytes)u
ta te ti to tu
u1.gif (46 bytes)a u1.gif (46 bytes)e u1.gif (46 bytes)i u1.gif (46 bytes)o u1.gif (46 bytes)u
va ve vi vo vu
za ze zi zo zu拼读下列音节


an en in on un
al el il ol ul
ja je ji jo ju
aj ej ij oj uj朗读下列单词,注意区别清浊辅音p一b, k一g


pano一bano peni一beni parko一barko pordo一bordo 
konko一gongo klaso一glaso krado一grado kamelo一gamelo朗读下列单词,注意区别清浊辅音t一d


tono一dono monto一mondo atenti一atendi tanko一danko senti一sendi 拼读下列音节,注意 1和 r的发音


bla ble bli blo blu
bra bre bri bro bru
dra dre dri dro dru
gla gle gli glo glu
gra gre gri gro gru
kla kle kli klo klu
kra kre kri kro kru
pla ple pli plo plu
pra pre pri pro pru
tra tre tri tro tru给下列单词划分音节


celo facila cento gusto g1.gif (48 bytes)ardeno longa estas vintro problemo ekspluati 
ekstrema sinjorino lingvo konscii aglo Karlo Maria via amiko kio正确拼读下列单词


el al c1.gif (53 bytes)e da de en je po g1.gif (48 bytes)i au1.gif (46 bytes) ie iu ho ve ha lo ke du 
la vi mi li s1.gif (46 bytes)i ni si ci c1.gif (53 bytes)i aj io nu do fi ja hu he c1.gif (53 bytes)u se

tuj nek ilo jen g1.gif (48 bytes)is ajn dis j1.gif (59 bytes)us kun nun dum s1.gif (46 bytes)uo sen c1.gif (53 bytes)ar lau1.gif (46 bytes) mem per pli plu por jes 
pri pro kio tiu arto ulo g1.gif (48 bytes)in sen kun kaj jam tro sub sur tra min nur ac1.gif (53 bytes)a ial tre sed

akto akso ondo ofte urbo au1.gif (46 bytes)di fis1.gif (46 bytes)o nova juna post filo flua fore pere s1.gif (46 bytes)ipo 
s1.gif (46 bytes)ang1.gif (48 bytes)i krom g1.gif (48 bytes)oja nova tago nau1.gif (46 bytes)a pomo plej inko urg1.gif (48 bytes)i bela kiam suno alta domo 

grumbli brusto c1.gif (53 bytes)ambro grimpi flirti kvazau1.gif (46 bytes) malgrau1.gif (46 bytes) propra ekster g1.gif (48 bytes)uste vorto sojlo familio dise preter suben hejmen c1.gif (53 bytes)irkau1.gif (46 bytes) maljuna knabo knabino lingvo g1.gif (48 bytes)ardeno sidig1.gif (48 bytes)i dento trans kajero revido 用世界语说出并写出下列数字


13 58 89 47 45 68 99 27 53 21 24 96 52 79 65 29 27 34 l52 676 745 
87 487 l0l l79 555 738 3l2 659 763 240 805 3907 8236 8967 4532 4765 
9328 5863 5623 7900 4320 9,35l l3, 23,958 915,492 338,25l l,2l0 65,432 
83,5438 1,00l l,782 3,463 25,940 61,826 l00,100 308,672 999,999