Konciza Kronologia Tabelo de ina Historio


Ree


    Krom la legenda epoko de ina historio, en tiu i tabelo oni trovas la isnunajn iujn dinastiojn. Sub iu dinastio estas notitaj jenaj detaloj

(除中国历史的神话时期外,表中有各个朝代的名称,其下分别注明)

A)     Regperiodo de la dinastio 统治年数)

B)      ia fondinto kaj alia(j) en drampoj (创建人及其他著名帝王,括弧中附注姓名)

C)     ia efurbo (首都)

JA-dinastio 夏:da ris pli ol 400 jaroj kun 17 re oj

A)    *.2140 a.K.- .1710 a.K.

B)    Ju ( i Venming 姒文命) je 桀(Ljuguj 履癸)

C)   Anji安邑(nuna ja ji-provinco 今山西夏县)

ANG-dinastio 商:da ris proksimume 654 jarojn kun 31 re lj

A)    .1711 a.K.- .1066 a.K

B)    Tang a engtang 汤(或成汤)

C)   Bo 毫(nuna ang ju, Henan-perildojn:

?Oǔ-dinastio 周:g-2.gif (59 bytes)i dividig-2.gif (59 bytes)is en jenajn du periodojn

1)  La okcidenta g.gif (50 bytes)O -dinastio 西周:daǔis 295 jarojn kun 11 re?oj

A)  1066 a.K.-771 a.K.

B)  Re o Vu 武王( ji Fa 姬发)

C Ha ing 镐京(nuna  ji’an, en ji-provinco 今陕西西安)

2)  La Orienta o -dinastio 东周:da is 514 jarojn kun 25 re oj

A)  770 a.K.-256 a.K.

B)  Re o Ping 平王( ji Jii 姬宜臼)

C)  L oji 雒邑(nuna  L ojang,Henan-provinco 今河南洛阳)

RimEn la orienta o -dinastio la re oj la nome regis la tutan landon, sed fakte la regno dividi is en multaj princolandoj. Kutime oni dividis la tempon en jenajn du periodojn.)

2.1)  Periodo de Printempo kaj A tuno 春秋:(770 a.K-476 a.K)

En tiu i periodo konkuris efe 12 princolandoj.nome ,Caj (),Ca () en () ji (), in (), u (), eng (), in (), Lu ()Song (),kaj Vej (). e la fino potenci is Vu () kaj J e ()

2.2)  Periodo de Militantaj regnoj 战国(475a.K-221 a.K

En tiu i periodo konkuris efe 7 regnoj (anta e princolandoj) nome ji () in () u () u (), kaj Jan ()ekzistintaj anta e kaj novaj regnoj Han () a ()kaj Vej ()

IN-dinastio 秦:da ris 15 jarojn kun 2 imperiestroj

A)     221a.K-206a.K.

B)      ih angdi 始皇帝,t.e.la Unua Imperiestro (Jing eng 赢政)

C)     janjang, en ji-provinco 今陕西咸阳

 

HAN-dinastio 汉: i estas dividita en du periodoj

1)  la Okcidenta Han-dinastio 西汉:da ris 210 jarojn kun 12 imperies-troj kaj 1 imperiestrino

A)     206a.K.-24p.K

B)      Ga zu 高祖(Li Bang 刘邦),imperiestro Vu 武帝 (Li e刘彻)

C)     ang’an 长安 (nuna sji’an en ji-provinco今陕西西安)

2 La orienta Han-dinastio 东汉:da ris 210 jarojn kun 12 imperies-troj kaj 1 imperiestrino

A)  25-220

B)        la Imperiestro G angvu 光武(Li ju刘秀)

C)       L ojang, Henan-provinco 今河南洛阳

 

TRI REGNOJ 三国:sekvante la orientan Han-dinastion stari is preska sam-tempe tri regnoj

1)  Vej-dinastio 魏:da ris 46 jarojn kun 5 imperiestroj

A)  200-265

B)  Imperiestro Ven 文帝(Ca Pi 曹丕)

C ju ang, Henan-provinco 今河南许昌

2 uhan-dinastio 蜀汉:a u-dinastio 蜀:da ris 43 jarojn kun 2 imperiestroj

A 221-263

B Imperiestro a lje 昭烈帝(Li Bej 刘备)

C engdu, Si ǔan-provinco 今四川成都

3 Vu-dinastio 吴:da ris 59 jarojn kun 4 imperiestroj

A)  222-280

C) janje 建邺(nuna Nankino 今南京)

*IN-dinastio 晋:dividita en 2 periodoj

1)  la Okcidenta in-dinastio 西晋:da ris 5 jarojn kun 4 imperiestroj. Kaj e la fino stari is 16 malgrandaj lokaj re imoj

A)  265-316

B)  Imperiestro Vu 武帝(Sima Jan 司马炎)

C) lǔ ojang, Henan-provinco 今河南洛阳

2) La orienta in-dinastio 东晋:da ris  104 jarojn kun 11 imperiestroj

A)   317-420

B  Imperiestro J an 元帝王将相(Sima Ruj 司马睿)

C  jankang 建康复(nuna Nankino 今南京)

SUDAJ kaj DINASTIOJ 南北朝(420-589):En tiu i tempo inio estas dividita en suda kaj norda partoj kaj en iu parto stari is aparta re imo kun siaj sinsekvaj dinastioj kiel jene

1)  SUDAJ DINASTIOJ 南朝:sinsekvis jenaj 4 dinastioj

1.1)   Song –dinastio 宋:da ris 60 jarojn kun 8 imperiestroj

    A) 420-479

B) Imperiestro Vu 武帝(Li Ju 刘裕)

C   jankang 建康(nuna Nankino 今南京)

1.2  sud- ji-dinastio 南齐:da ris 24 jarojn kun 7 imperiestroj

A   479-502

B   Imperiestro Vu 高帝( ja Da eng 萧道成)

C)    jankang 建康,same kiel anta a dinastio

1.3)   Ljang-dinastil 梁:da ris 56 jarojn kun 6 imperiestroj

A)    502-557

B)    Imperiestro Vu 武帝( ja Jan  萧衍)

C   jankang 建康,same kiel anta a dinastio

1.4)   en-dinastio 陈:da ris 33 jarojn kun 5 imperiestroj

A)    557-589

B)    Imperiestro Vu 武帝( en Ba jan 陈霸先)

C   jankang 建康(nuna Nankino 今南京)

2   NORDAJ DINASTIOJ 北朝:sinsekvis jenaj 5 dinastioj

2.1)   Norda Vej-dinastio 北魏:da ris 149 jarojn kun 14 imperiestroj

A   386-534

B   Imperiestro Da vu 道武帝(T oba Gju 拓拔圭)

C   ping eng 平城(nuna Datong , an ji-provinco 今山西大同)

2.2)   Orienta Vej-dinastio 东魏:da ris 17 jarojn kun nur unu imperiestroj

A)    534-550

B)    Imperiestro ja jing 孝静帝(J an an jan 元善见)

C   Je 邺(nuna Anjang, Henan-provinco 今河南安阳)

2.3  Norda ji-dinastio 北齐:da ris 28 jarojn kun 6 imperiestroj

A)              550-577

B)              Imperiestro Ven j an 文宣帝 (Ga Jang 高洋)

C)   Je, same kiel anta a dinastio

2.4)   Okcidenta Vej-dinastio西魏:da ris 24 jarojn kun 3 imperiestroj

A)  534-557

B)  Imperiestro Ven 文帝 (Juan Ba ju元宝炬 )

C)  ang’an 长安 (nuna ji’an, en ji-provinco今陕西西安)

2.5)   Norda o -dinastio北周:da ris 25 jarojn kun 5 imperiestroj

A)  557-581

B)  Imperiestro ja min孝闵帝 (Juven j e宇文党)

C)  ang’ an长安 ,same kiel anta a dinastio

SUJ-dinastio 隋:Tiu i dinastio reunuigis la sudan kaj la nordan partojn de inio, sed da inio,sed da ris nur 38 jarojn kun 2 imperiestroj

A)  581-618

B)  Imperiestro Ven文帝 (Jang ian杨坚), Imperiestro Jang炀帝 (Jang ang杨广)

C)  ang’an长安 (muna ji’an, en ji-provinco今陕西西安)


     TANG-dinastio
唐:da ris 290 jarojn kun 22 imperiestroj kaj 1 imperiestrino

A)  618-907

B)  Imperiestro Ga zu高祖(Li J an李渊), Imperiestro Tajzong太宗 (Li imin李世民), Imperiestrino Zetjan 则天皇帝 (Vu a zhao), Imperiestro j anzong玄宗 (Li Long ji李隆基)

C)  ang’an 长安 (nuna ji’an, en en ji-provinco今陕西西安)

KVIN DINASTIOJ五代:En tiu i periodo malforti is la centra registaro kaj imio denove dividi is en multaj lokaj re imoj.En la nordo sinsekvis 5 dinastioj kaj en la sudo trovi is 10 lokaj ri imoj des pli nestabilaj.Sube estas la 5 dinas-tioj

1)    Posta Ljang-dinastio后梁:da ris 17 jarojn kun 3 imperiestroj

A)  907-923

B)  Imperiestro Tajzu太祖 ( u Ven 朱温)

C)  Bjan (nuna Kajfeng,Henan-provinco今河南开封)

2)  Posta Tang-dinastio后唐:da ris 14 jarojn kun 4 imperiestroj

A)  923-936

B)  Imperiestro angzong庄宗 (LiCun ju李存助)

C)  L?ojang,Henan-provinco 今河南洛阳

3)  Posta in-dinastio后晋:da ris 11 jarojn kun 2 imperiestroj

A)  936-946

B)  Imperiestro Ga zu高祖 ( i Jingtang石敬塘 )

C)  Bjan (nuna Kajfeng, Henan-provinco今河南开封)  

4 Posta Han-dinastio后汉:da is 4 jarojn kun 2 imperiestroj

A)  947-950

B)  Imperiestro Ga zu高祖 (Li ij an 刘知远)

C)  Bian, same kiel anta a dinastio

5)  Posta o -dinastio后周:da ris 10 jarojn kun 3 imperiestroj

A)  951-960

B)  Imperiestro Tajzu 太祖 (G o Vej 郭威)

C)  Bjan, same kiel anta a dinastio

SONG-dinastio宋:Tiu i dinastio reunuigis la tutan landon kaj i mem dividi is en du periodoj

1)  Norda Song-dinastio 北宋:da ris 167 jarojn kun 9 imperiestroj l

A)  960-1127

B)  Imperiestro Tajzu 太祖 ( a K?angjin 赵匡胤)

C)  Bjanljang 汴梁 (nuna Kajfeng,Henan-provinco今河南开封)

1)    Suda Song-dinastio 南宋:da ris 153 jarojn kun 9 imperiestroj

A)  1127-1279

B)  Imperiestro Ga zong 高宗 ( a Go 赵构)

C)  Lin’an 临安 (nuna Hang o , e jang-provinco今浙江杭州)

LJA -dinastio辽:re imo kreita paralelo kun Song-dinastio en la Nordo , i da ris 210 jarojn kun 9 regantoj

A)  916-1125

B)  Tajzu 太祖 (Jelju Aba??i耶律阿保机)

C)  H angdu皇都 (nuna Bajrin-zo ji,Lja -provinco今辽宁巴林左旗)

? IN-dinastion金:sekvinta Lj -dinastion, i da ris 120 jarojn kun 9 regnestroj

A)  1115-1234

B)  Tajzu 太祖 (Vanjan AKUTA完颜阿骨打)

C)  Hujning会宁 (nuna A eng, Hejlong jang-provinco今黑龙江阿城)

J AN-dinastio元:(Mongolio):da ris 163 jarojn kun 15 imperiestroj

A)  1206-1368 (en 1279 i konkeris la Song-dinastion)

B)  Imperiestro Tajzu太祖a engis (Gengis)-?ano成吉思汗, (Bor i in Temu in孛儿只斤铁木真), Imperiestro izu a? Kublej Kahn忽必烈 (Bor i in Kublej孛儿只斤忽必烈)

C)  Janjing燕京 (nuna Pekino今北京)

MING-dinastio明:da ris 277 jarojn kun 16 imperiestroj

A)  1368-1644

B)  Imperiestro Tajzu 太祖 ( u J an 朱元璋), Imperiestro engzu 成祖 ( u Di朱棣 ) , engzu ( u Di朱翊钧), enzong ( u Ji jun), Sizong 思宗 ( u Jo jan朱由检)

C)  pekino北京

*ING-dinastio 清:da ris 248 jarojn kun 11 imperiestroj

A)  1644-1911

B)  Imperiestro izu 世祖(Ajsin oro Fulin 爱新觉罗福临)kun regado-titolo un i 顺治,Imperiestro engzu 对祖 (Ajsin oro j anje 爱新觉罗玄烨) kun regado-titolo Kang ji 康熙;Imperiestro Ga zong 高宗(Ajsin?oro Hongli 爱新觉罗弘历)kun regado-titolo janlong 乾隆;Imperiestro ju 光绪. La lasta imperiestro Ajsin oro Puji 爱新觉罗溥仪 kun rega-do-titolo jǔantong 宣统
C)  pekino
北京

RESPUBLIKO de INIO 中华民国

A1912-1949

B       Sun Jatsen 孙中山 La unua prezidanto de la respublikoJan ikaj 袁世凯Militaristo de Norda inio jang kaj蒋介石 prezidanto de Gǔomin-tang-a regado

C)  Pekino kaj Nankino 北京和南京

  LA INA POPOLA RESPUBLIKO 中华人民共和国:fondita je la l-a, okt.1949