Reen


    表示日期用定冠词la十序数词。

     Kiu dato estas hodiau1.gif (46 bytes)? 今天几号?
     Kia dato estas hodiau1.gif (46 bytes)?
     Kioma tago estas hodiau1.gif (46 bytes)?
     Kiun daton ni havas hodiau1.gif (46 bytes)?

    Hoduau1.gif (46 bytes) estas la oka. 今天是八号。

    如果带有月份,则要用介词de十月份。

    Hodiau1.gif (46 bytes) estas la tri de majo. 今天是五日三日。
    Hierau1.gif (46 bytes) estis la dua de au1.gif (46 bytes)gusto. 昨天是八日二日。
    Morgau1.gif (46 bytes) estos la unua de septembro. 明天是九月一日。