Reen


    表示时刻,小时用序数词,分、秒用基数词。    1、顺读法  小时与分秒之间用连词。


     3:05 la tria (horo) kaj kvin minutoj
     6:30 la sesa (horo) kaj duono (tridek minutoj)
     9:45 la nau1.gif (46 bytes)a (horo) kaj tei kvaronoj (kvardek kvin minutoj)
     8:15 la oka (horo) kaj kvarono (dek kvin minutoj)
     5:01 la kvina (horo) kaj unu minuto
   15:50 la dek-kvina (horo) kaj kvindek minutoj


    2、逆读法
  
    1一30分钟用介词post,表示“几点过几分”。


    3:05 kvin post la tria
    6:15 kvarono post la sesa
    8:30 duono post la oka

    31-59分钟用antau1.gif (46 bytes)介词,表示“到几点差几分”。
  
   9:45 kvarono antau1.gif (46 bytes) la deka
   8:32 dudek-ok minutoj antau1.gif (46 bytes) la nau1.gif (46 bytes)a
 13:50 dek minutoj antau1.gif (46 bytes) la kvara

    注:“零点”的“零”不用序数词表示,直接用nul即可。

    提问时刻,用Kioma horo(几点)。

     Nun estas la nun? 现在几点?
     Nun estas la oka (horo) kaj kvardek kvin (minutoj). 现在是八点四十五分。
     Nun estas la oka (horo) kaj tri kvaronoj.
     Nun estas dek kvin (minutoj) antau1.gif (46 bytes) la nau1.gif (46 bytes)a.
     Nun estas kvarono antau1.gif (46 bytes) la nau1.gif (46 bytes)a.